10/2015 NEWSLETTER TIG (listopad)

17 listopada
DEBATA „Czy kultura w Zakopanem umiera?”
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, Agata Wojtowicz wzięła udział w debacie zorganizowanej przez Tygodnik Podhalański w zakopiańskim Hotelu Belvedere. Trudną rozmowę o kondycji zakopiańskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem tematu połączenia Miejskiej Galerii Sztuki z Biurem Promocji Zakopanego poprowadził Konrad Myślik, ekspert ds. wizerunku miast, projektów i instytucji.
Niestety wśród zaproszonych do dyskusji zabrakło przedstawicieli 7 organizacji aktywnie działających w sprawie zakopiańskiej galerii, które podpisały się pod listem otwartym skierowanym do władz Zakopanego, opublikowanym przez Tygodnik Podhalański. Spotkaniu przyglądała się też bardzo nieliczna publiczność.
Nagranie z debaty

20 listopada
STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
Urząd Miasta Zakopane opublikował na stronie internetowej projekt statutu Zakopiańskiego Centrum Kultury, które ma powstać w efekcie połączenia Miejskiej Galerii Sztuki z Biurem Promocji Zakopanego. Niestety, wbrew zapewnieniom Burmistrza Miasta nie gwarantuje on utrzymania dotychczasowej autonomii galerii. Również sprawy promocji Miasta zostały ujęte jako drugorzędne.
W pismach skierowanych do Burmistrzów Miasta wyraziliśmy swoje stanowisko i zaniepokojenie w związku z planowaną reorganizacją. Zaproponowany statut ZCK nie gwarantuje żadnej reorganizacji Biura Promocji Miasta ani nowej strategii promocji. Wręcz marginalizuje znaczenie promocji tak ważnej dla środowiska gospodarczego.    
Projekt statutu ZCK

20 listopada
SPRZECIW w sprawie podniesienia stawki za zajęcie pasa drogowego
W związku z planowaną podwyżką opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych pod ogródki gastronomiczne na terenie Gminy Miasto Zakopane Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wystosowała pisma do Burmistrza Miasta Leszka Doruli, Zastępcy Burmistrza Wiktora Łukaszczyka, Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Jóźkiewicza, Przewodniczącego Komisji Ekonomiki Jana Gluca, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciecha Tatara oraz Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju Bartłomieja Bryjaka z prośbą o ponowną analizę ekonomiczną proponowanej podwyżki opłat.
Proponowana  drastyczna zmiana w znaczący sposób pogorszy warunki gospodarowania przedsiębiorców wynajmujących powierzchnię pod ogródki gastronomiczne.

23 i 24 listopada
POSIEDZENIE KOMISJI EKONOMIKI oraz KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Prezes TIG Agata Wojtowicz uczestniczyła w posiedzeniach komisji, które odbyły się w Urzędzie Miasta Zakopane. W imieniu środowiska gospodarczego zabrała głos w sprawie planowanego podniesienia stawki podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. W opinii Izby zaproponowane nowe stawki są zbyt wysokie. Mimo tłumaczeń i próśb o powtórną analizę zaproponowanych stawek obie komisje poparły projekt podwyżek.

25 listopada
XVII TATRZAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE
Tegoroczne Forum odbyło się w zakopiańskim Hotelu Belvedere ****. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Partnerem wydarzenia był Bank BGŻ BNP Paribas. Forum otworzyli Prezes Izby Agata Wojtowicz i Wiceprezes Czesław Ślimak.
Pierwszą część spotkania zatytułowaną TURYSTYKA – NOWE WYZWANIA rozpoczęła prezentacja „Światowe trendy w turystyce” przygotowana przez dr hab. Agatę Niemczyk z Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzana Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Następnie Lokalną Organizację Turystyczną Made in Zakopane zaprezentowali  Prezes Tymoteusz Mróz oraz Wiceprezesi Jan Jarosiewicz i Mateusz Mróz. Mateusz Mróz opowiedział też o inicjatywie Skitourowe Zakopane, a Szymon Syrzistie przedstawił projekt JoyRide. Podczas Forum odbyła się także premiera spotu "My passion. Made in Zakopane" promującego Zakopane.
Innowacyjny system informacji turystycznej zaprezentowali Marcin Świerk i Grzegorz Bucki z firmy Region Tatry. Więcej szczegółów na stronie infobox.regiontatry.pl
O barierach rozwoju turystyki, z przytoczeniem światowych przykładów ich zniesienia, opowiedziała mecenas Małgorzata Kulig-Juźwiak z Kancelarii Adwokackiej DRK&P.
Na zakończenie bloku dotyczącego turystyki wystąpiła Prezes TIG Agata Wojtowicz, która przedstawiła prezentację pt. „Prawo szlaku – szansa czy zagrożenie?”. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.prawoszlaku.pl.

Po przerwie Pan Stanisław Kędzior, przedstawiciel Partnera naszego Forum – Banku BGŻ BNP Paribas, zaprezentował ofertę dla firm i organizacji.

Blok TRANSPORT NA PODHALU – KIERUNKI ROZWOJU otworzyła prezentacja pt. „Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym: zakres, zadania samorządów, obowiązki przewoźników, wybór formy organizacyjnej”, którą przedstawiła Pani Maria Kuruc ze Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
O zintegrowanym systemie transportu autobusowego i kolejowego jako możliwości rozwiązania problemów transportowych Podhala opowiedział Piotr Manowiecki - Koordynator Projektu Pociąg-Autobus-Góry.
Następnie Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane, Pan Wiktor Łukaszczyk przestawił stan przygotowania miasta do realizacji inwestycji rozwojowych. O uwarunkowaniach i zasadach kształtowania systemu transportu dla Zakopanego opowiedział Pan Jan Friedberg, niezależny konsultant współpracujący z Urzędem Miasta, a na zakończenie Wojciech Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej w Urzędzie Miasta Zakopane zaprezentował koncepcję centrum komunikacyjnego w Zakopanem.
Fotorelacja

26 listopada
XV SESJA RADY MIASTA ZAKOPANE
Prezes Izby wzięła udział w sesji, na której między innymi odbyło się głosowanie w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej i podwyżki opłat za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne.

PODWYŻKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Rada Miasta przyjęła uchwałę podwyższając wysokość  stawek podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej:
•    w strefie I o 10% (dotychczasowa kwota: 20,08 zł od 1 m2 / aktualna kwota: 21,98 zł od 1 m2)
•    w strefie II o 3,90% (dotychczasowa kwota: 17,97 zł od 1 m2 / aktualna kwota: 18,67 zł od 1 m2)
•    w strefie III o 3,15% (dotychczasowa kwota: 15,86 zł od 1 m2 / aktualna kwota: 16,36 zł od 1 m2)
•    w strefie IV o 3,64% (dotychczasowa kwota: 13,75 zł od 1 m2 / aktualna kwota: 14,25 zł od 1 m2)
Za podwyżkami podatku głosowało 14 radnych: Jan Gluc, Jan Topór Jasica, Józef Figiel, Stanisław Majerczyk, Łukasz Filipowicz, Jacek Kalata, Wojciech Tatar, Kacper Gąsienica Byrcyn, Paweł Strączek, Grzegorz Jóźkiewicz, Andrzej Jasiński, Jacek Herman, Maciej Wojak, Zbigniew Figlarz. Przeciw było 3 radnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu.

PODWYŻKI OPŁATY ZA OGRÓDKI
Rada Miasta przyjęła uchwałę podwyższając wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne:
Krupówki - opłata bez podziału na okres sezonu i poza sezonem za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni wzrosła o 80%, a w stosunku do okresu poza sezonem o 1700%.
Dotychczasowa opłata wynosiła: 2,50 zł w sezonie (15.06-30.09) i 0,25 zł poza sezonem. Aktualna opłata wynosi 4,50 zł bez względu na sezon.
Pozostałe drogi gminne - opłata bez podziału na okres sezonu i poza sezonem za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni wzrosła o 33,4%, a w stosunku  do okresu poza sezonem o 1 234%
Dotychczasowa opłata wynosiła: 1,50 zł w sezonie (15.06-30.09) i 0,15 zł poza sezonem. Aktualna opłata wynosi: 2,00 zł bez względu na sezon.
Za podwyżkami opłat głosowało 10 radnych: Jan Gluc, Jan Topór Jasica, Józef Figiel, Stanisław Majerczyk, Jacek Kalata, Wojciech Tatar, Kacper Gąsienica Byrcyn, Paweł Strączek, Grzegorz Jóźkiewicz, Andrzej Jasiński. Przeciw było 5 radnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Nagranie z sesji Rady Miasta
Joomla SEO by AceSEF