1/2017 NEWSLETTER TIG (styczeń)

ZIMOWISKO 2017
Dzięki dofinansowaniu przyznanemu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zimowisko organizowane przez TIG w tym roku może pojechać aż 210 dzieci z podhalańskich wsi.

17-19 stycznia
Małopolski KONGRES MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
Na zaproszenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Tatrzańska Izba Gospodarcza wsparła organizację trzydniowego kongresu w Zakopanem.

2 stycznia
Konsultacje UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAŁOPOLSKI
W ramach ogłoszonych konsultacji Tatrzańska Izba Gospodarcza przekazała swoje uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

9-18 stycznia
Szkolenia ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
12 uczestników projektu wyłonionych w II naborze (pierwszym realizowanym przez TIG) uczestniczyło w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą. Na przełomie stycznia i lutego pod opieką doradców każdy z uczestników przygotuje biznesplan, w oparciu o który przyznane zostaną dotacje z projektu ZPP.
Szczegóły i informacje o kolejnych naborach

30 stycznia
POSIEDZENIE RADY TIG
W Ośrodku FIAN odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące XVIII Charytatywnego Balu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
Tego dnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planowane było posiedzenie Rady Izby oraz omówienie planów, działań i wyzwań organizacyjnych w roku 2017, jednak w związku z bardzo niską frekwencją zmieniono charakter spotkania na mniej formalny.

ECO Zakopane
W styczniu Kapituła Projektu ECO Zakopane opracowała i przygotowała  wytyczne dla certyfikacji ekologicznej obiektów noclegowych. Powstał regulamin oraz kryteria (obowiązkowe i dodatkowe). Rozpoczęliśmy też przyjmowanie zgłoszeń.
Zapraszamy na stronę projektu oraz fanpage na Facebooku
Joomla SEO by AceSEF