1/2016 NEWSLETTER TIG (styczeń)

7 stycznia
ORGANIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ POCIĄG - AUTOBUS - GÓRY
Tatrzańska Izba Gospodarcza złożyła projekt „Organizacja kampanii społecznej Pociąg-Autobus-Góry” w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poddziałanie: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych - działalności wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej.

22 stycznia
PODHALAŃSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - MAŁOPOLSKI POTENCJAŁ
Tatrzańska Izba Gospodarcza wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. złożyły projekt „Podhalańska Przedsiębiorczość – Małopolski Potencjał” w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Operatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

26 stycznia
KOLEJNE PISMO W SPRAWIE PORZĄDKÓW OBRAD KOMISJI
Tatrzańska Izba Gospodarcza ponowiła apel do Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane (z powiadomieniem Burmistrza Miasta) o zmianę sposobu prezentacji porządku obrad komisji działających przy Radzie Miasta. Ponownie poprosiliśmy o informowanie o tym, które projekty uchwał są opiniowane przez daną komisje oraz umieszczanie porządku obrad każdej komisji na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Niestety do dzisiejszego dnia nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pierwsze pismo w tej sprawie z dnia 21 grudnia 2015, a Przewodniczący Rady Miasta nie wprowadził żadnych zmian.

27 stycznia
POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY
Prezes Izby Agata Wojtowicz wzięła udział w posiedzeniu Komisji Kultury, podczas którego członkowie komisji obradowali między innymi nad planem prac na rok 2016. Odbyło się również spotkanie z obecnym Dyrektorem Biura Promocji Zakopanego.

21-30 stycznia
ZIMOWISKO W BIELSKU-BIAŁEJ
W tym roku na zimowisko do Bielska-Białej wyjechało 40 dzieci z podhalańskich wsi. Wyjazd zorganizowała Tatrzańska Izba Gospodarcza i był on finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz środków charytatywnych Izby.
Program zajęć oraz galeria zdjęć na stronie TIG

25-30 stycznia
PÓŁ-ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
Z pół-zimowiska organizowanego przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą wspólnie z Podhalańskim Hufcem ZHP im. Kurierów Tatrzańskich skorzystało 30 dzieci – uczniów zakopiańskich szkół podstawowych. Zajęcia dofinansowane były ze środków charytatywnych TIG.
Było to pierwsze pół-zimowisko organizowane przez Izbę w takiej formie i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – liczba zgłoszeń znacznie przewyższyła liczbę miejsc.
Program zajęć oraz galeria zdjęć na stronie TIG
Joomla SEO by AceSEF