1/2015 Newsletter TIG (styczeń)

7 stycznia
POCIĄG – AUTOBUS – GÓRY: SPOTKANIA Z WŁADZAMI
Prezes TIG Agata Wojtowicz razem z Piotrem Manowieckim – pomysłodawcą projektu POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY spotkali się z Burmistrzem Zakopanego Leszkiem Dorulą oraz Starostą Tatrzańskim Piotrem Bąkiem w sprawie kampanii promującej transport kolejowy do Zakopanego. Burmistrz i Starosta wyrazili swoje poparcie i podpisali list do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark oraz modernizacji linii do Zakopanego.
Więcej o projekcie Pociąg – Autobus – Góry

8 stycznia
POSIEDZENIE RADY TIG
Posiedzenie Rady Izby odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem. W pierwszej części spotkania Restaurację Subway zaprezentował nowy członek Izby – Pan Wojciech Chruściel, właściciel firmy Świeże Jadło Wojciech Chruściel. Druga część posiedzenia poświęcona była ustaleniom i przygotowaniom do XVII Charytatywnego Balu TIG. Na koniec Prezes Agata Wojtowicz zaapelowała o zgłaszanie pomysłów i propozycji działań, które mogłaby podjąć Izba. Wspomniała o projektach współrealizowanych przez TIG (Pociąg – Autobus – Góry, Smaki Podhala). Zasugerowała potrzebę konsolidacji branży turystycznej oraz potrzebę systemowego rozwiązania kwestii transportu w mieście. Zachęciła zebranych do przygotowania własnych pomysłów, które zostaną przedyskutowane na następnym posiedzeniu Rady.

NOWY CZŁONEK TIG - RESTAURACJA SUBWAY
Firma Świeże Jadło Wojciech Chruściel działa od 2013 roku. Od 2014 roku jest franczyzobiorcą sieci SUBWAY. Restauracja Subway mieście się przy ul. Krupówki 6 w Zakopanem. Oferuje pyszne sandwicze, sałatki, wrapy i ciasteczka. Realizuje dostawy na telefon. Prowadzi również catering – obsługę spotkań biznesowych, konferencji, przyjęć, lunchy, urodzin, imienin, spotkań rodzinnych i innych uroczystości.
SUBWAY - Nowy Członek TIG

9 stycznia
LINIA KOLEJOWA Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane
O godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem odbyło się spotkanie dotyczące zadania „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 – Prace przygotowawcze”  POIiŚ 7.1 – 103. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Studiów Wykonalności w Warszawie, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzki w Krakowie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczyła także Prezes TIG Agata Wojtowicz oraz Piotr Manowiecki, koordynator projektu Pociąg – Autobus – Góry.

19 stycznia
POCIĄG – AUTOBUS – GÓRY: PROMOCJA PROJEKTU
Tatrzańska Izba Gospodarcza wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Podtatrza złożyły wniosek w konkursie na projekty dofinansowywane ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs organizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – departament Pożytku publicznego. Wniosek dotyczy dofinansowania promocji projektu Pociąg – Autobus – Góry.

21 stycznia
KONFERENCJA „ZIELONE PODHALE”
Spotkanie pn. „Zielone Podhale. Działania władz lokalnych mające na celu poprawę obecnego stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców” odbyło się o godzinie 10:00 w Urzędzie Rady Miasta Nowy Targ.
Konferencję otwarły wystąpienia Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka. Zaproszeni prelegenci poruszali tematy związane z gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną i działaniami proekologicznymi, możliwościami pozyskiwania dofinansowań, innowacyjnymi technologiami, ogrzewaniem oraz odnawialnymi źródłami energii. Wiceprezes TIG i Prezes PEC Geotermia Podhalańska Czesław Ślimak przedstawił referat pt. „Ciepło geotermalne – szanse i możliwości Podhala”.
Więcej o spotkaniu na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ
Joomla SEO by AceSEF