MIĘDZYNARODOWY REGION TATRY - INICJATYWA IZB HANDLOWYCH I GOSPODARCZYCH

W dniu 17.09.2020 roku podczas XXVI Kongresu  EUROREGIONU TATRY w  Liptowskim Mikulaszu podpisano list intencyjny o wsparcie dla utworzenia międzynarodowego regionu Tatry jako znaczącego, niezależnego i zintegrowanego regionu geograficznego. Celem utworzenia regionu jest  opracowanie i przyjęcie planu ochrony i rozwoju, współpracy dla dobra mieszkańców po obu stronach Tatr ze wsparciem ze strony Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych w okresie budżetowania na lata 2021-2027.

Jest to inicjatywa ośmiu izb handlowych i gospodarczych działających na pograniczu Polski i Słowacji: Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Sądeckiej Izby Gospodarczej, Nowotarskiej Izby Gospodarczej, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo--Handlowej w Krakowie,  Prešovskiej Regionálnej Komory Slovenskiej Obchodnej a Priemyselnej Komory, Slovensko - Poľskiej Obchodnej Komory v Žiline,  Žilinskiej Regionálnej Komory Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej Komory.

Wniosek o wsparcie dla utworzenia międzynarodowego regionu Tatry  został skierowany do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak, Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity, Marszałka Małopolski Pana Witolda Kozłowskiego i Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Pana Marka Prawdy jak również do przedstawicieli administracji publicznej Słowacji.


Tatrzańską  Izbę Gospodarczą na uroczystym podpisaniu Listu Intencyjnego w Liptowskim Mikulaszu reprezentował Pan Czesław Ślimak, V-ce Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.