ZIMOWISKA - „FERIE NA WESOŁO”

ZIMOWISKO 18-27 STYCZNIA 2010
Kraków

Akcją objęto 100 dzieci z małych i bardzo małych miejscowości podhalańskich. Oprócz podstawowego kryterium uprawnień do świadczeń KRUS w ramach końcowej kwalifikacji wytypowano dzieci z rodzin najuboższych, w trudnej sytuacji materialnej i z rodzin wielodzietnych oraz wymagających prewencji zdrowotnej.

Pobyt dzieci miał charakter wypoczynkowy z bogatym programem wycieczek turystyczno-krajoznawczych z przewodnikami, zajęciami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, konkursami i zajęciami wychowawczymi. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę zdrowia, propagując zdrowy tryb życia, znaczenie ruchu i rekreacji, przestrzegania zasad zdrowego odżywiania. Przeprowadzono pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w domu i gospodarstwie, udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

W turnusie w Krakowie zrealizowano:
  • wycieczki z przewodnikiem: „Kraków klasycznie” - najważniejsze zabytki, historia i kultura, Wawel - Katedra, Muzeum Katedralne, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie
  • zajęcia z origami w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
  • warsztaty z czerpania papieru i kaligrafii w Muzeum Inżynierii Miejskiej
  • zajęcia na basenie w Aqua Parku
  • zajęcia na sali gimnastycznej, strzelnicy
  • seans filmowy „Avatar” w technologii trójwymiarowej

ZIMOWISKO 16-25 LUTY 2009
Ustroń Jaszowiec

W programie brało udział 131 dzieci. W programie zwiedzano m.inn. Bielsko Białą, Park Niespodzianek, Czantorię. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na świeżym powietrzu, w warsztatach artystycznych oraz współorganizowały dyskoteki. Uśmiechy nie znukał z ich twarzy, a dobre humory towarzyszyły przez cały pobyt.Joomla SEO by AceSEF