DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Nasza działalność charytatywna to przykład symbiozy i prawdziwy dowód jak można połączyć działalność gospodarczą ze społeczną.

Od wielu lat koncentrujemy się na działaniach głównie na rzecz dzieci z terenu Podhala. Jesteśmy jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym prowadzącą na tak szeroką skalę działalność charytatywną ukierunkowaną na potrzeby dzieci. Działalność ta oparta jest o własne środki finansowe, środki przekazane dobrowolnie przez podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie i inne, pozyskane od innych organizacji oraz przychody z cyklicznych akcji np. bali charytatywnych. Wszystkie wypracowane i pozyskane środki charytatywne zgromadzone są na odrębnym koncie i nie są obciążone jakimikolwiek kosztami administracyjnymi.

Organizujemy i prowadzimy stałe i coroczne programy oraz akcje na rzecz dzieci:
  • letnie pobyty wypoczynkowe w ramach kolonii i obozów tematycznych dla dzieci nad morzem i jeziorami, zimowiska w ciekawych turystycznie i atrakcyjnych miejscach w kraju
  • „Przedsiębiorcy Podhala dzieciom” czyli organizacja Dnia Dziecka w Rabkolandzie pod auspicjami Posła na Sejm RP i v-ce Prezesa Izby Andrzeja Guta Mostowego
  • Mikołaj dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane, Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem

W ramach działalności charytatywnej na rzecz dzieci Izba finansuje:
  • całoroczne obiady i drugie śniadania dla kilkuset najuboższych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • dla konkretnych dzieci specjalistyczne leczenie, badania, operacje ratujące życie i zdrowie
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
  • pobyty i zabiegi rehabilitacyjne
  • zielone szkoły, wycieczki dla dzieci z rodzin o najniższym statusie materialnym oraz wspomaga inne programy i akcje na rzecz dzieci z terenu Podhala

To tylko wybrane i niektóre programy i działania realizowane przez stowarzyszenie.
Joomla SEO by AceSEF