BALE CHARYTATYWNE

Tatrzańska Izba Gospodarcza od samego powstania poza działalnością statutową prowadzi szeroką działalność charytatywną na rzecz dzieci. Niezbędne środki na realizację tej pomocy pozyskujemy między innymi z odbywających się regularnie balów. Organizowane przez nas bale oparte są na społecznej pracy członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, a wszelkie koszty organizacyjne ponosi Izba ze środków przeznaczonych na administrację...

Dzięki dochodom uzyskanym z organizacji Balu w poprzednich latach udało się dofinansować m.in. wyjazdy wakacyjne i zimowiska dla dzieci, śniadania i obiady dla najuboższych uczniów szkół z terenu Podhala, organizację zawodów sportowych i imprez okolicznościowych, zakup podręczników szkolnych, a także przeprowadzenie operacji ratujących zdrowie i życie oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Bale Charytatywne Tatrzańskiej Izby Gospodarczej są w wielu środowiskach znaną i cenioną imprezą stanowiącą jednocześnie doskonałą okazję dzielenia się z potrzebującymi, a w szczególności pokrzywdzonymi przez los dziećmi.

Powodzenie naszej inicjatywy zawdzięczamy licznym sponsorom i uczestnikom balu, wspierają nas również wybitne osoby ze świata kultury i sportu.Joomla SEO by AceSEF